Prawie 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został wytypowany Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który obchodzony jest dnia 16 listopada. Z brakiem akceptacji regularnie ma styczność dużo osób i właśnie ten dzień ma to sygnalizować. Zasygnalizowanie do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego rodzaju jest sygnałem do tego, żeby zajęli się rozwiązaniem tego sporego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy między innymi na tym, by zmniejszyć nietolerancję poprzez edukowanie, ale także organizowanie licznych paneli dyskusyjnych, które mają na celu promowanie tolerancji oraz skłonienie do braku poniżania osób dyskryminowanych.

Regularnie pojawiające się zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tejże inicjatywy. Z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, zmagają się właśnie te grupy, co stwierdzono na przestrzeni wielu lat. Świętowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma okazać się zbawienne w odszukaniu głównych motywów pojawiania się nietolerancji, ale również mają wyjaśniać, jak nieprzyjemne bywają objawy nietolerancji dla osób dyskryminowanych. Żeby dowiedzieć się, czym faktycznie jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz poszanowanie różnic indywidualnych, przydatne są takie akcje, które naprawdę stają się pomocne w tym zakresie. Ma także pouczać, nauczyć uznania różnego rodzaju kultur, zrozumienia innych ludzi, ale też celem tego rodzaju czynności jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jak świętuje się go w naszym kraju?

Jednogłośny apel ogłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to przeciwstawiają się werbalnej i fizycznej przemocy wynikającej z homofobii oraz rasizmu, ale i też argumentują potężne poparcie dla tych osób. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice udzielili wsparcia swoim podpisem ten manifest. Prezydent stolicy, pan Trzaskowski zasygnalizował, że wspólnota dnia 16 listopada będzie ukazywana przez zawieszanie kolorowych flag, jak i podświetlania budynków. Głównie w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz